We maken graag het verschil

Als relatief kleine, maar ervaren speler, leggen wij sterk verschillende nadrukken dan sommige van onze grotere concurrenten. Een goeie scheut ambitie is ons daarbij niet vreemd.

Snel tevreden zijn wij niet bepaald. We kloppen ons in een onbewaakt moment van onbescheidenheid dan ook wel eens op de borst dat we graag net dat ietsje verder gaan dan onze concurrentie.

En dat ietsje meer voor uw project is waar we elke dag naar streven. Meer kwaliteit, meer return, meer tevredenheid. Maar hoe doen we dat nu concreet?

Enshift

Resultaatgedreven & transparant

Wij denken graag actief en doortastend mee met uw probleemstelling en zijn transparant en rechtuit in onze communicatie en raadgevingen. We gaan niet voor de makkelijkste of snelste mogelijkheid, maar voor die die u het meeste waarde oplevert op langere termijn.

Enshift

Ervaren & dichtbij

Naast de nodige certificaten hebben onze consultants ook stuk voor stuk de nodige projectervaring opgebouwd in de ontwikkeling en uitrol van Salesforce projecten, zowel greenfield als brownfield. Wij houden de lijn overigens ook liefst zo kort mogelijk en zijn vanzelfsprekend veeleisend over de opgeleverde kwaliteit. Vandaar dat we enkel met interne mensen werken, er wordt geen ontwikkeling uitbesteed om kosten te drukken.

Modulair & onderhoudbaar

Componenten en processen die wij ontwikkelen pogen steeds modulair en herbruikbaar te zijn, zodat globale veranderingen een minder grote impact hebben op de implementatie omdat de bouwstenen makkelijk onderling aangepast kunnen worden. We proberen steeds om een lock-in te vermijden door universele en onderhoudbare producten te ontwikkelen.

Enshift

Full service & in house

We gaan er prat op dat we voor uw project een hoop opvolgings- en projectmanagementkosten weg kunnen snijden, net doordat we zowel uw businessprocessen en -strategie als uw communicatie en online presence voor onze rekening kunnen nemen. De synergie die plaats vindt door beide peilers met een coherent plan te bewerken, krijgt u gratis bovenop.

Onze projectaanpak

Enshift

Wij brengen u van ruw concept naar implementatie

Duidelijkheid en transparantie vinden we heel belangrijk bij een samenwerking. Elk project is anders en vereist aangepaste nadrukken, maar in het algemeen ziet een digitaal transformatieverloop er als volgt uit.

Discovery

In een eerste verkenningsfase gaan we samen met een vooraf bepaald team van sleutelfiguren op zoek naar de potentiële transformatiedrivers en disruptieve elementen in uw huidige business. Dit gebeurt in een brainstorm met open kader, waarbij we graag out of the box durven denken en onze ervaring en knowhow aanreiken om u hierin te inspireren. We identificeren welke strategieën de grootste impact hebben in termen van opbrengst en efficiëntie en puren hieruit de functionele vereisten van uw project.

Analyse

Na grondige functionele en technische analyse worden een high-level strategie outline en backlog opgemaakt, waarin onder de vorm van user stories duidelijk beschreven staat welke functionaliteit kan worden opgeleverd. Dit wordt de leidraad voor de implementatiefase.

Enshift

Implementatie

Ons team gaat na de initiële analysefase aan de slag door in korte iteraties stories uit de backlog dieper te analyseren en te implementeren. De bedoeling hiervan is om na elke iteratie concrete business value op te leveren onder de vorm van functionaliteit die effectief in gebruik kan genomen worden. Dit is een werkwijze die voor elke iteratie herhaald wordt, en belangrijk is omdat softwareontwikkeling een complex proces is waarin afhankelijkheden en voortschrijdend inzicht een flexibele aanpak vereisen, gestoeld op extensieve kennis en ervaring.

Delivery

Het ultieme doel is steeds concrete waarde opleveren voor u als klant. Door in korte iteraties te werken, wordt vermeden dat een team een half jaar aan een oplossing werkt, om bij oplevering tot de conclusie te komen dat de requirements of context dermate veranderd zijn dat er is opgeleverd wat werd afgesproken, maar geen of weinig waard meer overblijft. Deze zogenaamde sprints verzekeren dat er effectief onmiddellijk geverifieerde waarde wordt opgeleverd, dat de juiste prioriteiten worden behouden, en dat er ruimte is om een veranderende context op te vangen.

De iteraties scheppen ook een groeiend vertrouwen bij elke succesvolle oplevering, vandaar vinden wij het belangrijk dat er voor de eerste iteratie een selectie wordt gemaakt van functionaliteit die initieel voldoende business value kan opleveren, en voor deze iteratie een no cure no pay beleid wordt gehanteerd.

Onboarding & training

Na uitvoerige testing en verificatie van de key users, worden key users opgeleid om het opgezette platform in zijn geheel te gaan gebruiken. Hiervoor kan u uiteraard gebruik maken van onze consultants, die de vaak complexe materie tastbaar kunnen brengen.

Enshift